Nákupní řád

Obchodní strany

Provozovatel a prodávající:

Provozovatelem a prodávajícím je společnost:

 

Martin Pištěk - e-floor
 
Višňová 533/310 310
Most, 434 01
Telefon: +420 722 111 222
IČ firmy: 66088658
DIČ firmy: CZ-7711262779

Kupující:

Zákazník, který provedl elektronickou objednávku přes objednávkový systém obchodu Pistek Martin

Závazná objednávka:

Každá objednávka zaslaná přes objednávkový systém internetového obchodu Pistek Martin nebo objednávka provedena přes telefon uvedený v záložce /kontakt. Zasláním objednávky kupující souhlasí s podmínkami prodeje, reklamačním řádem a shromážděním osobních údajů nezbytných pro vyřízení objednávky.

Převzetí zboží:

Převzetím zboží se rozumí podepsání přepravního listu a zaplacení zboží. Kupující tím stvrzuje, že zboží řádně prohlédl a neshledal optických vad, které mohly být způsobeny při dopravě.

Převzetím také na kupujícího přechází vlastnické právo (začíná běžet záruční doba).

Povinnosti a práva prodávajícího

Prodávající:

  • je povinen vyřídit objednávku v souladu s řádem obchodu, v dohodnutém termínu na místo dodání určené kupujícím. Při převzetí zboží předat kupujícímu potřebné dokumenty,  daňový doklad/dodací list
  • je povinen shromážděné údaje nepředávat třetím stranám nebo s nimi jakkoli nakládat jinak, než je příslušno, tedy pouze za účelem vyřízení  objednávky
  • Může od kupní smlovy odstoupit v případš, že nemůže dodržet její podmínky ( např. včasné dodání zboží
  • Akční ceny platí vždy do vyprodání skladových zásob, maximálně však do deklarovaného data ukončení akce 

Povinnosti a práva kupujícího

Kupující:

  • má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V tomto případě musí nepoškozené zboží v původním a nepoškozeném obalu, bez známek užívání nebo opotřebování, na vlastní náklady zaslat zpět v uvedené lhůtě 14 dnů na adresu prodávajícího, (určující je datum odeslání). Zákazníkovi bude vrácena pouze cena za zboží, nikoliv náklady na dopravu.
  • je povinen řádně vyplnit závaznou objednávku, zejména adresu dodání a telefonní kontakt.
  • je povinen, pokud bezdůvodně odmítne převzít řádně objednané zboží, zaplatit dopravu tam i zpět (dle předložené faktury za dopravu)